Sri Ayyappa Ashtottatra Shatanamavali Lyrics

Sri Ayyappa Ashtottatra Shatanamavali Lyrics in Telugu, English

Sri Ayyappa Ashtottatra Shatanamavali Lyrics ఓం శ్రీ మహాశాస్త్రే నమః ఓం విశ్వవాస్త్రే నమః ఓం లోక శాస్త్రే నమః ఓం మహాబలాయ నమః ఓం ధర్మ శాస్త్రే నమః ఓం వేద శాస్త్రే నమః ఓం కాల శాస్త్రే నమః ఓం మహాజసే నమః ఓం గజాధిపాయ నమః ఓం అంగపతయే నమః ఓం వ్యాఘ్రపతయే నమః ఓం మహాద్యుతాయ నమః ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం…
Dvadasha Jyothirlinga Stotram

Dvadasha Jyothirlinga Stotram of Lord Shiva in Telugu, Hindi, English

Dvadasha Jyothirlinga Stotram లఘు స్తోత్రం సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ । ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ॥ పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ । సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ॥ వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే । హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ॥ ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః । సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ॥ సంపూర్ణ స్తోత్రం…
Sowbhagya Lakshmi Ravamma Song Lyrics

Sowbhagya Lakshmi Ravamma Song Lyrics in English, Telugu

Sowbhagya Lakshmi Ravamma Song Lyrics Sowbhagya Lakshmi Ravamma… Amma…Aa Aa Sowbhagya Lakshmi Ravamma… Nudhuta Kukuma Ravibimbamugaa Kannula Nindugaa… Kaatuka Velugaa ||2|| Kaanchan Haaramu… Galamuna Meriyagaa Peethaambaramula Shobhalu Nindugaa… Sowbhagya Lakshmi Ravamma… Amma…Aa Aa Sowbhagya Lakshmi Ravamma… Ninduga Karamula… Bangaru Gaajulu Muddhuloluku Paadhammula Muvvalu ||2|| Gala Gala Galamani… Savvadi Cheyagaa Sowbhaagyavathula……
Ardhanareeswara Stotram Lyrics

Ardhanareeswara Stotram Lyrics of Lord Shiva, Goddess Parvathi

Ardhanareeswara is a combined form of Shiva and Shakti. He is depicted as Half-male and Half-female. The right-half is Shiva and left-half is Parvathi or Shakti. Ardhanarishwara form depicts how Shiva (male energy) and Shakti (female energy) are inseparable in the universe. Ardhanarishwara stotram was written by Shri Adi Shankaracharya.…
Shiva Panchakshari Stothram Lyrics

Shiva Panchakshari Stothram Lyrics In Telugu, English

శివపఞ్చాక్షర స్తోత్రమ్ నాగేన్ద్రహారాయ త్రిలోచనాయ భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ | నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ తస్మై నకారాయ నమః శివాయ ||*౧|| మన్దాకినీసలిలచన్దనచర్చితాయ నన్దీశ్వరప్రమథనాథమహేశ్వరాయ | మన్దార ముఖ్యబహుపుష్పసుపూజితాయ తస్మై మకారాయ నమః శివాయ ||౨|| శివాయ గౌరీవదనాబ్జవృన్ద సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ | శ్రీనీలకణ్ఠాయ వృషధ్వజాయ తస్మై శికారాయ నమః శివాయ ||౩|| వసిష్ఠకుంభోద్భవగౌతమార్యమునీన్ద్రదేవార్చితశేఖరాయ | చద్రార్క వైశ్వానరలోచనాయ తస్మై వకారాయ నమః శివాయ ||౪|| యక్షస్వరూపాయ జటాధరాయ పినాకహస్తాయ…
Vishnu Sahasranam Stotram Lyrics

Vishnu Sahasranamam Stotram Lyrics by M.S. Subbulakshmi

Vishnu Sahasranamam Stotram Lyrics శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ । ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ॥ 1 ॥ యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరః శతమ్ । విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ॥ 2 ॥ పూర్వ పీఠికా వ్యాసం వసిష్ఠ నప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషమ్ । పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిమ్ ॥ 3 ॥ వ్యాసాయ…
Venkateswara Suprabhatam Lyrics

Venkateswara Suprabhatam Lyrics in English, Telugu by Subbulakshmi

Venkateswara Suprabhatam Lyrics Kausalya supraja rāma pūrvāsandhyā pravartatē | uttiṣṭha naraśārdūla kartavyaṃ daivamāhnikam ‖ 1 ‖ uttiṣṭhōttiṣṭha gōvinda uttiṣṭha garuḍadhvaja | uttiṣṭha kamalākānta trailōkyaṃ maṅgaḻaṃ kuru ‖ 2 ‖ mātassamasta jagatāṃ madhukaiṭabhārēḥ vakṣōvihāriṇi manōhara divyamūrtē | śrīsvāmini śritajanapriya dānaśīlē śrī vēṅkaṭēśa dayitē tava suprabhātam ‖ 3 ‖ tava suprabhātamaravinda lōchanē…
Sri Hanuman Chalisa Lyrics

Sri Hanuman Chalisa Lyrics in Hindi, English, Full video by Latha Mangeshkar

Sri Hanuman Chalisa Lyrics ॥ दोहा॥ श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि । बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार । बल बुधि बिद्या देहु मोहिं हरहु कलेस बिकार ॥ ॥ चौपाई ॥ जय हनुमान ज्ञान गुन सागर । जय कपीस…
Sai Chalisa Lyrics

Sai Chalisa Lyrics in English, Telugu

Sai Chalisa Lyrics Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho Dattha Digamara avataram neelo srushti vyavaharam Thrimurthi roopa O Sai, karuninchi Kapadoi Darsanameeyaga Ravayya Mukthiki Margam Choopamaya || 1 || ( Shirdi vasa Sai Prabho Jagathiki Moolam Neeve Prabho ) Kafini vasthramu dharayinchi, Bhujamuku Joli thagilinchi Nimba vrukshavu chayalo,…
Shri Kanakadhara Stotram Lyrics

Shri Kanakadhara Stotram Lyrics in English

Shri Kanakadhara Stotram Lyrics vande vandaru mandaramindirananda kandalam amandananda sandoha bandhuram sindhurananam Angam hare pulaka bhooshanamasrayanthi Bhringanga neva mukulabharanam thamalam Angikrithakhila vibhuthirapanga leela Mangalyadasthu mama mangala devathaya || 1 || Mugdha muhurvidhadhadathi vadhane Murare Premathrapapranihithani gathagathani Mala dhrishotmadhukareeva maheth pale ya Sa ne sriyam dhisathu sagarasambhavaya || 2 || Ameelithaksha…